Fountain Tea House – 博雅茗筑


Green Tea

Xihu Longjing

Longjing – 西湖龙井

===========================================

Mao Feng

Mao Feng – 黄山毛峰

===========================================

Biluochun

Biluochun – 碧螺春

===========================================

Jinggang Cuilv

Jinggang Cuilv – 井冈翠绿

===========================================

Tongchengxiaohua

Tongchengxiaohua – 桐城小花

===========================================

Xinyang Maojian

Maojian – 信阳毛尖


Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s%d bloggers like this: